Hinnasto

Palkkioperusteet

Asianajopalkkiomme perustuvat lähtökohtaisesti kaikissa toimeksiannoissa asiaan käytettyyn työaikaan. Minimiveloitus on 15 minuuttia. Tuntiveloitus on 250€ (+ alv. 24%).

Kuhunkin toimeksiantoon liittyvät kulut ja kustannukset veloitamme toteutuneiden kulujen ja kustannusten mukaisesti lisättynä mahdollisella arvonlisäveron määrällä. Matkakulujen osalta omaa autoa käytettäessä veloitus tapahtuu verohallituksen verovapaista matkakustannusten korvauksista antaman päätöksen mukaisesti.

Oikeusturvavakuutus

Yksityishenkilöillä kotivakuutukseen ja yrityksillä tavanomaiseen vakuutusturvaan sisältyy usein oikeusturvavakuutus, josta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja muut oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat vakuutetulle lakimiesavun käyttämisestä riita- ja rikosasioissa. Pääsääntöisesti oikeusturvavakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma on riita-asiassa riidan syntyminen ja rikosasiassa asian, jossa vakuutettu on asianomistaja, vireille tulo tuomioistuimessa. Oikeusturvavakuutus ei yleensä kata hakemusasioita, perheoikeudellisia asioita eikä yksityishenkilö työsuhteeseen tai verotukseen liittyviä asioita.

Oikeusturvavakuutus kattaa vakuutuksen vakuutusmäärään saakka asiakkaan omat oikeudenkäyntikulut vakuutuksen omavastuuosuutta lukuun ottamatta.

Avustamme tarvittaessa asiakkaitamme vakuutuksen oikeusturvaetuuden selvittämisessä ja oikeusturvapäätöksen hakemisessa.

Oikeusapu

Oikeusapua valtion varoista voidaan antaa oikeusaputoimistolle tehtävästä hakemuksesta sellaiselle hakijalle, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa ja joka taloudellisen asemansa vuoksi ei kykene itse suorittamaan sen hoitamisen vaatimia menoja. Oikeusapua myönnetään hakijan kuukausittain käytettävissään olevien varojen (käyttövara) ja varallisuuden perusteella. Osaltaan oikeus oikeusapuun riippuu myös hoidettavana olevan asian laadusta eikä oikeusapua ei myönnetä esimerkiksi vähämerkityksiin asioihin. Oikeusavun tuntiveloitus on 110€ (+ alv. 24%).

Oikeusapua saavan asiakkaan osuus hänen avustajansa palkkiosta ja korvauksista on käyttövarasta riippuen 0 – 75 %. Lisäksi oikeusavun saaminen muun ohella vapauttaa edunsaajan suorittamasta asian käsittelyyn viranomaisessa liittyviä kustannuksia ja hänen nimeämälle todistajalle maksettavia korvauksia.

Selvitämme toimeksiannon alkaessa asiakkaan mahdollisuuden saada oikeusapua valtion varoista ja laadimme oikeusapuhakemuksen asiakkaan puolesta.

Ota yhteyttä